Nieuwsbrief maart 2012

 

Nieuwsbrief maart 2012

Gewaardeerde Cantusianen,

Gewaardeerd en eigenlijk ook onmisbaar. Want zonder uw nimmer aflatende support had uw favoriete mannenkoor niet zijn 25 jarig bestaan groots kunnen vieren. Inderdaad, het jubileumfeest zit erop. Mede dankzij u  kunnen dirigent Pierre Willems, zijn zangers  en bestuur vol trots terugkijken op een ook vocaal geslaagde viering.

Dat er ook intern halleluja opklinkt, blijkt uit alle lof die het bestuur onder voorzitterschap van Joep Vaessen onlangs mocht ondervinden tijdens de algemene ledenvergadering, waarvoor bariton Paul Klinkenberg in Kerkrade zijn domo beschikbaar had gesteld. Tussen haakjes: Pauls herstel van zijn door poliep geplaagde stembanden verloopt voorspoedig.

Bovendien heeft uw Cantus ex Corde een nieuwe locatie voor de vrijdagse repetitie: het gezellige Catharina Hoes in Kerkrade. Even wennen na al die jaren in Simpelveld, toch de bakermat van ons Slavisch-Byzantijnse koor. Maar zelfs Ed Driever, een kelderdiepe bas uit de beginjaren van CeC, heeft  – nota bene helemaal vanuit Tilburg -  het makkelijk kunnen vinden.  Natuurlijk hoopt het koor dat Ed blijft komen, want elke goede zanger die de warme Russische koorklank niet kan weerstaan, is welkom. Omdat niet iedere zanger zomaar komt aanwaaien, houdt Cantus ex Corde in de komende maanden enkele openbare repetities.

Op initiatief van onze erevoorzitter Jo Sampermans wil het koor allereerst in Imstenrade bij Heerlen zo’n openbare repetitie houden, aansluitend een kort concert geven voor de bewoners van Parc Imstenrade met hun familie. Verder wordt er ook gedacht aan Aken. Doel is om elke koorpartij uit zeker vijf zangers samen te stellen. Mocht u suggesties voor deze werving hebben of potentiële zangers kennen, laat ons dat gauw weten.

Bovendien is op de algemene ledenvergadering afgesproken dat er dit seizoen vooral veel aandacht wordt besteed aan het instuderen van het vaste repertoire, zodat ook de betrekkelijke nieuwe krachten zonder schroom van zich kunnen laten horen. Vandaar dat de concertagenda (nog) weinig optredens laat zien. Waar u zeker naartoe kunt komen, is de Koepelkerk achter het NS-station in Maastricht. De traditie wil dat het koor op Palmzondag 1 april de Hoogmis opluistert, aanvang 10.45 uur.

Mocht u in de buurt zijn of wonen, kom dan genieten van  uw favoriete Cantus ex Corde, dat ook dit nieuwe jaar hoopt te mogen rekenen op uw onmisbare steun. Waarvoor opnieuw onze welluidende dank.

Hans Toonen

 

Namens erevoorzitter Jo Sampermans, dirigent Pierre Willems, bestuur en zangers