Koor

De zangers van Cantus ex Corde

Bassen:

Ad van Boxtel;   Harry Gerrits;   Jan Heuts;
Laurent Vandenboorn ;  Rob Janssen;  Toon Suijlen

Baritons:

Frans van Meulebrouck;  John Debets;   John van Os;
Paul Klinkenberg;     Raoul Reijmersdaels 

Tweede tenor:

Ger Klinkenberg ;   Jaap van der Niet;   Pierre Kusters

Eerste tenor/solist:

Vincent Kusters

Dirigent:

Steven van Kempen

Support:

Bert Moock