Geschiedenis

Hieronder vindt u een overzicht over de oprichting van ‘Cantus ex Corde’.

  • Cantus ex Corde werd als een semi-professioneel mannenkoor opgericht op initiatief van en ten huize van de operazanger en zangpedagoog Ton Thissen op 20 oktober 1984 aan de Vinkedelstraat 4 te Simpelveld.
  • De naam ‘Cantus ex Corde’ (‘Latijd: ‘zang uit het hart’) wordt al vrij spoedig officiëel.
  • Als repertoire wordt gekozen voor werken uit de slavisch/byzantijnse ritus alsmede voor (oude) Russische volksliederen. Om dit goed te laten uitkomen zal later aan de naam ‘Cantus ex Corde’ het voorvoegsel ‘Kozakkenkoor’ worden toegevoegd.
De eerste bijeenkomst met de dames en met de supporters vond plaats op 5 januari 1985 in het repetitielokaal van Hotel Bellevue bij de familie Didden aan de Deus 1 te Simpelveld.
  • Op dezelfde lokatie vond op 9 januari 1985 de eerste repetitie plaats.
  • Repetitiedagen waren de woensdag- en de vrijdagavond.
  • Het aantal leden bedroeg 28, afkomstig uit heel Zuid- en Midden-Limburg.
  • In het bestuur hadden zitting:
    • H. Hendriks, voorzitter
    • H. Reumkens, secretaris
    • J. Heuts, penningmeester
    • T. Thissen, dirigent
    • J. Golob, lid
    • J. van Ansem, lid

Na twee officieuze optredens gaf ‘Cantus ex Corde’ het eerste officiële
concert op zondag 27 oktober 1985 in de Pancratiuskerk te Heerlen.