Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos

(opname:  Otsche Nasj; Onze vader)
De complete gezangen voor het opluisteren van een eredienst in de Slavisch-Byzantijnse ritus. Johannes Chrysostomos was in de vierde eeuw kerkvoogd in Oost-Europa. Hij schreef liturgische teksten die door diverse componisten zijn getoonzet. Dit waren o.a. Tsjaikovski, Dvoresky, Bortniansky.