CD 3 “Mir Gospoda”1994

Derde CD uit ons repertoire

CD 3 Mir Gospoda 1994

 • Blazen Muz
 • Nenie ot Poescajesie
 • Da Molchiet
 • Chvalite imja Haspodnje
 • Molitwu Proliju
 • Oesliesie Hospody
 • Proselnaja Ektenia
 • Dostoino ie Pravedno (fragment)
 • Ieze Cheroewiemy
 • Brago obraazniej ie Josief
 • Tjebje Pojem
 • Blazen Muz
 • Mnoga ja Ljeta
 • Panachyda