Repertoire

Ons repertoire bestaat uit de volgende soorten gezangen:

  • Liturgische koormuziek
  • Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos
  • Requiem
  • Volksliederen
  • Kerstliederen

Liturgische koormuziek

(opname Tebe Pojem)

Koorwerken, uitermate geschikt voor het opluisteren van een Eucharistieviering. Een aantal van deze geestelijke compostities, overwegend gezongen in de kerk-Slavische taal, passen bovendien perfect bij wereldlijke uitvoeringen.

Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos

(opname:  Otsche Nasj; Onze vader)
De complete gezangen voor het opluisteren van een eredienst in de Slavisch-Byzantijnse ritus. Johannes Chrysostomos was in de vierde eeuw kerkvoogd in Oost-Europa. Hij schreef liturgische teksten die door diverse componisten zijn getoonzet. Dit waren o.a. Tsjaikovski, Dvoresky, Bortniansky.

Requiem

(opname: Requiem deel I & II)

Op het repertoire van ‘Cantus ex Corde’ staat tevens een tiendelig Requiem in de oud-Slavische taal. De naam van de componist is niet bekend. In dit Requiem wordt het lijden en sterven van Christus op een zeer indringende manier vertolkt.

Volksliederen

(opname: Poljuschka Polju)
Deze grijpen terug op de geschiedenis en traditie van het Russische en Oekraïnse volk. Ze variëren van zeer melancholieke tot buitengewoon uitbundige liederen. O.a.: Twaalf rovers, Het eenzame klokje, Avondklokken, Reitermarsch.

Kerstliederen

(opnam: Oe Wjef Nie)
In de loop der jaren heeft ‘Cantus ex Corde’ ook diverse kerstliederen aan het repertoire toegevoegd. Deze zijn afkomstig uit de Oekraïne en worden in de originele taal gezongen.

het repertoire van ‘Cantus ex Corde’ staat tevens een tiendelig Requiem in de oud-slavische taal. De naam van de componist is niet bekend. In dit Requiem wordt het lijden en sterven van Christus op een zeer indringende manier vertolkt.

Volksliederen
Deze grijpen terug op de geschiedenis en traditie van het Russische en Oekraïnse volk. Ze variëren van zeer melancholieke tot buitengewoon uitbundige liederen. O.a.: Twaalf rovers, Het eenzame klokje, Avondklokken, Reitermarsch.

Kerstliederen
In de loop der jaren heeft ‘Cantus ex Corde’ ook diverse kerstliederen aan het repertoire toegevoegd. Deze zijn afkomstig uit de Oekraïne en worden in de originele taal gezongen.

Reacties zijn gesloten.